Een bevalling verloopt in verschillende fasen:

  • Ontsluiting: Dit is de fase waarin de baarmoederhals opengaat.
  • Drukpersen: Dit is de fase waarin de baby geboren wordt.
  • Naweeën: Dit is de fase waarin de baarmoeder weer krimpt.